maria NaLHIN

                  KOMMER SNART

När jag målar tillåter jag mig själv att släppa loss och skapa kaos, där allt inte behöver vara så perfekt, i kontrast till en i övrigt strukturerad och organiserad tillvaro. Processen i måleriet är det roliga. Jag utgår oftast från en känsla eller färg och låter sedan resten växa fram. Ibland är känslan glädje, ibland frustration eller sorg. Det är när känslan inom mig får styra som jag får mest inspiration och det är även då resultatet brukar bli bäst. Jag vill att betraktaren själv ska bilda sig en uppfattning och förhoppningsvis känna massor av känslor när de ser mina målningar. En målning kan få många olika betydelser och upplevelser vilket jag tycker är spännande och intressant.
Jag arbetar mestadels med akryl och inslag av flytande tusch och bläck. ”Vanliga” penslar förekommer sällan i mitt skapande. Jag använder mig hellre av andra verktyg, exempelvis spackelspadar.